Jaarverslagen

 

MIA

Marine Insurance Associates Nederland       

 

Jaarverslag 2017 (MIA – Jaarverslag 2017)

Inleiding

De MIA (Marine Insurance Associates Nederland) is sinds 01-01-2013 een Vereniging.

Het doel van onze vereniging is:

 • Het bevorderen van kennisdeling op het gebied van transportverzekeringen;
 • Het bevorderen en waarborgen van de onderlinge contacten tussen alle betrokken marktpartijen;
 • Aan al datgene mede te werken dat de kennis en de ontwikkeling in vakgebied ten goede kan komen.

Om ons doel te kunnen bereiken vinden er gemiddeld zes bijeenkomsten per jaar plaats. Voor deze bijeenkomsten wordt altijd getracht een spreker/spreekster te vinden die een interessant transport (verwant) onderwerp kan presenteren.

Ook kunnen er andere middelen worden ingezet als dat voor de doelstelling bevorderlijk is.

In de basis vinden de bijeenkomsten plaats op onze ‘vaste’ locatie: restaurant de IJ-kantine, Mt. Ondinaweg 15-17 in Amsterdam.

Vooraf en na afloop van de presentaties wordt er door de leden uitgebreid gebruik gemaakt om te netwerken.

De bijeenkomsten starten meestal rond 16.30 uur voor de leden.

Het bestuur komt altijd een uur voor de bijeenkomst samen om te vergaderen en, indien noodzakelijk, ook op andere momenten.

MIA Nederland is ook op LinkedIn te vinden.

Inhoudsopgave

Activiteiten 2017

Overzicht ledenbestand

Cijfers

Vooruitblik 2018

 

ACTIVITEITEN 2017

 

Nieuwjaarsdiner 2017

Op maandag 16 januari 2017 hebben wij zo’n 80 leden mogen ontvangen voor het nieuwjaarsdiner inde ‘IJ-kantine’. Net zoals het voorgaande jaar is er gekozen voor een ‘walking dinner’. Het ‘walking dinner’ bestond in totaal uit 10 gangen, inclusief koffie met bon bons na afloop.

 

ADR-zaken in het wegvervoer

De presentatie is gehouden op 13 maart 2017 door Mr. Frans Hartensveld NIVER-re  en hij is schade expert / VLM deskundige / Veiligheidsadviseur bij Hanselman Expertise en vanuit zijn expertise heeft hij de leden geïnformeerd over het vervoer van gevaarlijke goederen. In zijn presentatie heeft de heer Hartensveld de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen toegelicht en uitgelegd wat gevaarlijke stoffen zijn. Vervolgens heeft de heer Hartensveld de het wettelijke kader van ADR uitgelegd.

 

Zero Pollution Ship Dismantling

De presentatie is gehouden op 15 mei 2017 door Adrie van den Broek en Marcel van der Pluijm, beiden werkzaam bij EPMC Europe. Vanaf het moment dat een schip wordt gesloopt, kiest de scheepseigenaar vaak voor een goedkope en niet duurzame en tevens geen milieu vriendelijke oplossing. EPMC Europe wilt dit graag verder onder de aandacht brengen en zij hebben aangegeven dat zij bezig zijn met het zoeken van investeerders om een milieu vriendelijke oplossing aan de markt te bieden. Van belang is dat het ontmantelen van een schip op een ‘schone’ manier wordt gedaan en waarbij de restanten eventueel hergebruikt kunnen worden.

 

Hanjin’s insolventie en de gevolgen voor de Nederlandse markt

De presentatie is gehouden op 19 juni 2017 door Vincent Pool en Leendert van Hee, beiden werkzaam bij Van Traa. Advocatenbureau Van Traa heeft verschillende juridische procedures geleid ten tijde van het faillissement van Hanjin.  Tijdens deze presentatie hebben zij inzage gegeven in deze procedures en tevens kort gesproken over de verschillen tussen de Nederlandse, de Belgische en Duitse situatie en hoe hier ten tijde van het faillissement werd omgegaan.

 

HISWA en presentatie over de Stuw bij Grave

Op donderdag 31 augustus 2017 is er voorafgaand aan de rondleiding op de HISWA een presentatie gegeven door Hans Vink van Delta Lloyd over de gevolgen van de aanvaring bij de stuw bij Grave.

Hans Vink heeft in zijn presentatie uitgelegd wat de functies zijn van de stuwen in Nederland. Door de aanvaring van een schip tegen een stuw, verloor de stuw zijn functie. Hans Vink ging hier in welke gevolgen dit heeft gehad voor het overige vaarverkeer en tevens voor hen die op woonboten woonden.

Daarna werden de leden uitgenodigd voor een rondleiding op de HISWA. Na de rondleiding was er de mogelijkheid om te netwerken in de stand van Delta Lloyd onder het genot van een hapje en drankje.

 

ALS-Beachvolleybal toernooi

Op donderdag 12 oktober 2017 was het ALS-Beachvolleybal toernooi, georganiseerd door Crawford. Vanuit de MIA hebben wij een donatie gedaan van € 2.000,- waarbij wij tevens een team konden inschrijven.

Zaken doen met Iran

Op maandag 13 november 2017 was de laatste bijeenkomst van het jaar. De presentatie werd gegeven door Mevrouw Masoumah Hosseini en zij is werkzaam bij Middle East Business Consultancy. Zij doet al jaren zaken met personen en bedrijven in Iran, kent de historie van het land en weet ook veel over het culturele aspect van samenwerken. Vanuit haar ruime ervaring heeft zij in deze presentatie verteld over het zaken doen met Iran, waar moet je op letten en wat je moet laten.

DONATIE

In de jaarcijfers is opgemerkt dat er ruimte was om een donatie te doen aan het goede doel. Hiervoor is bij de leden gevraagd of zij hierin meestemmen en aan de leden is gevraagd een suggestie aan te leveren.

De volgende suggesties zijn voorgedragen:

 • KNRM
 • Stichting ALS
 • Ocean Clean-up
 • Tres HombresIn 2017 is besloten om een bedrag van € 2.000,- te doneren aan Stichting ALS via het Crawford Beachvolleybal toernooi.

 

OVERZICHT LEDENBESTAND

Per medio 2017 was het aantal leden 144, allen uiteraard werkzaam in de transport-verzekeringsmarkt. De leden zijn onder te verdelen in de volgende “bloedgroepen”:

 

advocaat             25

consultant          2

expert                  27

klant                     1

makelaar             45

verzekeraar       44

Eindtotaal          144

 

In totaal 3 meer dan de 141 van medio 2016; de MIA blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien.

Deze leden zijn werkzaam vanuit ca. 75 verschillende bedrijven

 

CIJFERS

 

Over 2017 zijn de financiële cijfers, samengevat, als volgt:

 

Beginsaldo per 1/1/17 41.644,06
Inkomsten
contributies vorige jaren 0,-
contributies 2017 17.630,-
rente 41,12
sub-totaal Inkomsten 17.671,12
Uitgaven
bankkosten -165,76
evenementen -0,-
IJkantine -5.489,40
sprekers -203,27
website -86,35
Donatie -2.000,-
 subtotaal Uitgaven  7.944.78
Eindsaldo per 31/12/2017 51.370,40

De kaspositie is hoger dan verwacht ondanks onze kwalitatief goede bijeenkomsten en evenementen; reden hiervan is deels het hoge aantal leden, en deels omdat het Hiswa evenement (toegang en catering) gesponsord werd door onze gastheer Delta Lloyd.

MIA heeft geen bezittingen anders dan een beamer die financieel is afgeschreven. Er is ook géén kasgeld, en er zijn dus geen afschrijvingen.

Cijfers zijn puur op boekjaarbasis en er zijn geen voorzieningen opgenomen voor onbetaalde rekeningen of nog te betalen of te ontvangen contributies.

Helaas moesten ook dit jaar diverse leden er aan herinnerd worden dat de nota van begin Januari 2017 ook echt betaald moest worden. Na een drietal rondes met herinneringen zijn uiteindelijk alle posten wel voldaan.

Niet onvermeld mag blijven dat een team van MIA bij het Crawford volleybaltoernooi op eigen titel (en buiten de boeken van MIA om) EUR 1.110,- heeft opgehaald voor de stichting ALS, en MIA heeft daarboven een donatie van EUR 2.000,- gedaan voor dit goede doel.

Na inzage van de onderliggende transacties en bescheiden heeft de kascommissie, bestaande uit Bea Kroon en Marc Stoopman, gemaild:

 

Dank voor de informatie over het jaar 2017. Namens de kascommissie hierbij het formeel akkoord.

Ook voor 2018 verwachten wij een voldoende kaspositie en kwalitatief goede evenementen.

VOORUITBLIK 2018

 

Ook dit jaar gaan we weer proberen om weer interessante gespreksonderwerpen / sprekers te vinden.

 

Tevens staat er een uitje op het programma dat in het najaar van 2018 gepland zal worden.

BIJEENKOMSTEN 2018

 

 • 15 januari 2018                                Nieuwjaarsdiner
 • 12 maart 2018                                  Bijeenkomst
 • 14 mei 2018                                       Bijeenkomst
 • 18 juni 2018                                       Bijeenkomst
 • 1 oktober 2018                                Uitje
 • 12 november 2018                         Bijeenkomst DONATIE 2018Voor 2018 is het mogelijk om wederom een donatie te geven van € 2.000,-. Deze donatie zal ten goede komen aan Stichting Zeesleepboot Holland.
 • Om de leden een goed beeld te geven wat Stichting Zeesleepboot doet, krijgen wij de mogelijkheid om op te stappen op de Zeesleepboot op 1 oktober 2018.

 

Meer weten?